Domek letniskowy na zgłoszenie

Zgłoszenie domku  do 35m2 po obrysie zewnętrznym.

  1. Jaka działka pod 35m2.

Sprawdź dokładnie co możesz stawiać na swojej działce. Musi ona dopuszczać budowę budynków letniskowych lub rekreacji indywidualnej, w przeciwnym przypadku nie będzie możliwości zbudowania budynku letniskowego na zgłoszenie. Sprawdź MPZP czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do swojej działki. Jeżeli Twoja działka nie posiada MPZP można zgłosić bez wydania decyzji o warunkach zabudowy. Warunki zabudowy nie powinny być wymagane niestety w Polsce co starostwo to inne widzi mi się.

  1. Mapa zasadnicza.

Pobierz z urzędu mapę zasadniczą na której znajduje się Twoja działka. Koszt maksymalnie 50zł takiej mapki.

  1. Wybierz projekt.

Wybierz jeden z projektów https://www.drewnianaoaza.pl/domki-do-35m2-bez-pozwolenia

  1. Wyrysuj obiekt na mapę zasadniczą.

Możesz zrobić to sam ale najlepiej zlecić to geodecie który robi to na co dzień i zajmie mu chwilę ponieważ na mapie muszą być zachowane wszystkie wymagania prawne takie jak:

Minimalne odległości budynków od granicy działki:
– 6 m – w przypadku, gdy sąsiednia działka jest niezabudowana
– 4 m – w przypadku, gdy w zachowana zastała minimalna odległość od sąsiedniego budynku wymieniona w kolejnym punkcie.
Minimalne odległości od budynków:
– 12 m – gdy sąsiedni budynek ma ściany i dach nierozprzestrzeniające ognia (czyli jest np.
murowany)
– 16 m – gdy sąsiedni budynek ma ściany lub pokrycie dachu rozprzestrzeniające ogień
(elewacja drewniana, dach kryty strzechą itp.)
Minimalna odległość ściany od granicy lasu:
• 16 m – jeśli elewacja domku jest drewniana

Mapka także musi posiadać legendę. Dlatego warto zlecić wykonanie takiej mapki, koszt 100-200zł i nie stracicie masy czasu.

  1. Wypełnij wniosek pobrany ze starostwa i druk B3.

-zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do budowy wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego, garażu, wiaty, przydomowego ganku bądź oranżerii (ogrodu zimowego) oraz wolno stojącego parterowego budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35m2

-oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik b-3)

-oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik b-4)

-szkic sytuacyjny działki z zaznaczonym obiektem,

-opis planowanych robót budowlanych wraz ze szkicami i rysunkami,

Podstawą prawną do tych działań jest: art. 29 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /tj.: Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.

Załączniki  określa art. 30 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane

Zgłoszenie budowy zwolnione jest z opłaty skarbowej.Termin załatwienia sprawy: Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia organ nie wniósł, w         drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia.Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu do wykonania robót budowlanych stronie służy odwołanie do Wojewody za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Drewniana Oaza Wanny Spa i Sauny

Salon wystawowy

ul. Puszkina 38, 62-030 Luboń

Godziny otwarcia

Pon - Pt
9:00 - 16:00